båtliv


iphone bild
sjukt fett med loppis systemare

FILM

imorgon ska jag hämta ut 3 rullar 135 film iso 400 !!!!

leksakerny optiknya blixtar (är 2 men en måste tillbaka till blixtfabriken..)

fiskefickkamera

diana diod prototyp*

*Prototyp, (av grekiskans proto betyder modell- urbild-, ur-), förlaga, testmodell. Inte färdig utgåva, ett utkast. En prototyp är en produkt som bara finns i ett eller ett fåtal exemplar.


Ful som stryk jag vet men blir Produktutveckling** i veckan
kan händas allt blir utbytt mot 3 st blixtar

**Produktutveckling innebär metoder och tekniker för hur produkter ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Arbetet går igenom ett flertal faser. Ofta initieras det med en idéhanteringsprocess. Detta genomförs ibland med s.k. "brainstorming" eller produktportföljsanalys. Därefter går man ofta igenom en förstudiefas och en konceptualiseringsfas. Först efter dessa genomgågna faser sättter själva konstruktion eller utvecklingen igång. Många gånger handlar produktutveckling om att hitta en balans mellan teknik (forskning och innovation), ekonomi (marknadsanalys) och produktion.

kompakt


nytt scanner bord !
som man sa i skate MINI MEGA !!!

7-11


hejhar inga pengar att köpa film eller framkalla så har varit dött ett tag

sthlm analog YAO